LVI -Blogi

Blogissamme keskitymme kertomaan kiinteistöjen talotekniikasta LVI-suunnittelijan näkökulmasta

Putkiremontin taloudellinen loppuselvitys,takuuaikaset tarkastukset ja ylläpito

Taloudellinen loppuselvitys Kun jälkitarkastukset on pidetty ja havaitut virheet tai puutteet korjattu, tehdään taloudellinen loppuselvitys.  Jossa käydään läpi työnaikana tulleet lisä-/muutostyöt ja mahdolliset hyvitykset mitä urakoitsijan toimista on tullut...

Putkiremontin urakkasuorituksen seuranta, käyttöönotto ja urakan vastaan otto

Urakkasuorituksen seuranta Urakan aikana pidetään työmaakokouksia kohteesta riippuen 1-4 viikon välein, sekä pidetään yllä minimissään lainvaatimia tarkastusasiakirjoja. Käyttöönotto Vesijohtojen ja viemäreiden uusimisessa otetaan tilat käyttöön välittömästi, kun...

Taloyhtiön putkiremontin käyttäjäinfo

Taloyhtiön putkiremontin käyttäjäinfo Kun urakoisijat on valittu pidetään tiedotustilaisuus, johon kutsutaan: Yhtiön osakkaatkiinteistönkäyttäjät (vuokralaiset)KiinteistönhoitajaValvoja(t)Suunnittelija(t)Urakoisija(t) Tilaisuudessa taloyhtiön hallitus, suunnittelijat,...

Putkiremontin rakentaminen, valvonta, rakennustyön tarkastus ja ilmoittaminen vakuutus yhtiöön

Rakentaminen ja valvonta Aloituskokous hankkeeseen ryhtyvän on sovittava rakennusvalvonta viranomaisen kanssa aloituskokouksen ajankohdasta ja kutsuttava kokous koolle riittävän ajoissa ennen rakennustöiden aloittamista. Aloituskokouksessa tulee olla paikalla...

Putkiremontin tarjousten avaaminen ja toteutuspäätös

Tarjousten avaaminen ja urakkaneuvottelut Tarjousten avaustilaisuudesta laaditaan pöytäkirja. Pöytäkirjaan liitetään urakkatarjousten vertailu taulukko. Urakoitsijaa ei kannata valita pelkästään hinnan perusteella, vaan tulee...

Putkiremontin valvojan ja urakoitsijan tai urakoitsijoiden valinta

Putkiremontin valvojan valinta Valvojaksi on syytä valita pätevä päävalvoja, joka yleensä ei ole suunnittelija. Valvojalla tulee olla hyvä tietämys LVI-tekniikasta ja rakennuttamisestä, sekä auttavat taidot rakennus- ja...

Putkiremontin suunnittelu ja huoltokirjan päivitys

Putkiremontin suunnittelu Suunnittelu perustuu kiinteistön huolelliseen kartoittamiseen. Suunnittelijat kartoittavat yhdessä kiinteistön edustajien kanssa kiinteistön kaikki tilat ja tekevät mittaukset ja muistiinpanot. Suunnittelu vaiheistetaan yleensä sitten, että...

Putkiremontin suunnittelijoiden valinta ja suunnittelun käynnistäminen

Suunnittelijoiden valinta Ennen suunnittelu tarjouspyyntöjen lähettämistä tulee selvittää rakennuskonsultin kanssa mahdollisimman tarkasti mitä tavoitteita tilaaja asettaa projektin lopputulokselle. Tavoitteiden määritelmän kautta saadaan myös asettua...

Putkiremontin haitallisten aineiden kartoitus

Haitta-aineiksi kutsutaan rakentamisessa ja rakennusten korjaamisessa aikojen saatossa käytettyjä aineita, jotka on myöhemmin todettu ihmisten terveydelle haitallisiksi. Yleisimmät vanhoissa rakennuksissa esiintyvät haitta-aineet ovat asbesti, PAH-yhdisteet, PCB ja...

Putkiremontin tilojen mittaus ja piirtäminen, sekä tekninen suunnittelu

Tilojen mittaus ja piirtäminen: Ajan tasalla olevat pohja – ja julkisivupiirustukset kannattaa teettää hankeen aluksi. Piirustukset kannattaa aina teettää nykyaikaiseen CAD-muotoon. CAD-piirustuksia on helppo jatkossa päivittää aina kun osakkaat tekevät/teettävät...