Haitta-aineiksi kutsutaan rakentamisessa ja rakennusten korjaamisessa aikojen saatossa käytettyjä aineita, jotka on myöhemmin todettu ihmisten terveydelle haitallisiksi. Yleisimmät vanhoissa rakennuksissa esiintyvät haitta-aineet ovat asbesti, PAH-yhdisteet, PCB ja lyijy. Näihin törmää usein korjaustyömailla. Siksi niiden tunnistaminen on tärkeätä. Yleissääntönä teollisuusrakennusten, kellarien, piippujen jne. purkuosia ei tulisi käyttää asuinrakennuksessa, koska niihin on voinut tarttua haitallisia aineita.

Haitta-aineita voi esiintyä mm. rakennuslevyissä, maaleissa, saumauslaasteissa, liimoissa, tasoitteissa, kiinnityslaasteissa, muovimatoissa, palokatkoeristeissä, julkisivumateriaaleissa, putkieristeissä, ilmastointikanavissa sekä kiukaiden- ja sähkökeskuksien palosuojalevyissä.

Ennen suunnittelun aloittamista ja ainakin ennen urakkatarjous suunnitelmien ja asiakirjojen valmistumista on teetettävä asbesti kartoitus, ellei sitä ole aikaisemmin teetätetty (Valtioneuvoston päätös asbestityöstä 25.06.2015/798)

Asbestia käytettiin aikoinaan lukuisissa rakennusmateriaaleissa. Näitä ovat mm.:

  • ruiskutetut eristeet: katot, ilmanvaihtokanavat
  • lämmöneristemassat: putket, kattilat, varaajat
  • asbestisementtituotteet: seinä- ja kattolevyt, vesi- ja viemäriputket, ilmanvaihtokanavat
  • lattiamateriaalit: vinyyliasbestilaatat, joustovinyylimatot, magnesiamassalattiat
  • bitumituotteet: liimat, huopakatteet, vedeneristysaineet, bitumimaalit
  • tasoitteet, julkisivumaalit, laattojen kiinnityslaastit ja asbestipahvit

Asbestia sisältävien rakenteiden purku

Asbestipitoiset materiaalit eivät aiheuta vaaraa kiinteistön normaalissa käytössä. Asbesti muuttuu ongelmaksi vasta, kun se poistetaan käytöstä tai kun asbestipitoisten rakenteiden kunto huonontuu. Käytöstä poistettaessa kaikki asbestilaadut luokitellaan ongelmajätteiksi.

Asbestin kartoitus on ammattilaisen työtä

Ruiskutettuja eristemassoja lukuun ottamatta asbestin tunnistaminen paljain silmin on vaikeaa. Laboratoriossa tehtävä materiaalianalyysi antaa tarvittaessa varmuuden pitoisuuksista.

Jos asbestia löydetään, mutta sitä ei välittömästi poisteta, on asbestin sijaintipaikat merkittävä asianmukaisesti. Sijaintitieto on tärkeä tulevia huolto- ja korjaustöitä suunniteltaessa.

Asbestipurkutöitä tekevät työntekijät ilmoitetaan ammatissaan syöpävaarallisille aineille altistuvien rekisteriin eli ASA-rekisteriin.

Rakennuttajan ja kiinteistön omistajan vastuu

Jos rakennus on valmistunut ennen vuotta 1994, ja siihen suunnitellaan rakenteisiin kohdistuvia purku- tai korjaustöitä, on kiinteistön omistajan tai rakennushankkeeseen ryhtyvän huolehdittava, että rakennuksessa on tehty asbestikartoitus. Asbestia sisältävien rakennusosien purku- ja korjaustyöt ovat luvanvaraisia, joita saavat tehdä vain siihen pätevöityneet yritykset.

Lähteet:

Blogiteksti on referoitu Rakennustieto Oy kustantamasta ”Hallittu putkiremontti”, joka on painettu Tampereella 2008

https://www.ymparisto.fi/fi-fi/rakentaminen/Korjaustieto/Rakennusmateriaalien_tietopankki/Haittaaineet

https://www.ymparisto.fi/fi-fi/rakentaminen/korjaustieto/taloyhtiot/Sisailmaongelmat/Terveydelle_haitalliset_aineet/Asbesti