Insinööri­toimisto Entek Oy

Palvelut

Entek Oy on palveleva LVIA-insinööritoimisto. Palvelumme kattavat kaikki rakentamisen eri vaiheet. Huomioimme asiakkaan tarpeet ja olemme tavoitettavissa!

Tommi 044 720 9065

Ota yhteyttä

044 7209 065

myynti@entek.fi

Isännöintitoimistoille

Meille voit soittaa ja kysyä konsultointia puhelimessa talotekniikkan liityvissä asioissa.

Meillä on alan uusin tietotaito, ja kehitämme jatkuvasti osaamistamme. Laajan yhteistyöverkoston kautta palvelumme kattavat myös isommat hankkeet. Meille on tärkeää pysyä mukana alan kehityksessä, ja haluamme hyödyntää monipuolisesti eri energialähteitä suunnittelussamme.

Tiivistämällä yhteistyötä opimme tuntemaan kiinteistöt, jolloin ongelmiin voidaan puuttua ennakoivasti.

Teemme kiinteistöjen talotekniikan tilasta puolueettomia kuntoarvioita taloyhtiölle. LVI-taloteknisen kuntoarvioraportin avulla hahmotat selvästi, mitä eri LVI- tekniikan kehityskohtia kiinteistössä on tulevaisuudessa.

Ota yhteyttä! Selvitetään vaihtoehdot kiinteistösi energiatehokkuuteen ja kulujen säästämiseen!

 • LVI(A)-suunnittelu
 • LVI(A)-hankesuunnittelu
 • LVI(A)-Valvonta
 • LVI(A)-asiantuntijapalvelut
 • LVI(A)-talotekninen kuntoarvio
 • Energiakatselmusraportti
 • Energiatodistusten laadinta
 • Pääsunnittelu linjasaneeraus hankkeissa

Rakennus­liikkeille

Teemme LVI-suunnittelua pientaloista kerrostaloihin ja teollisuuskiinteistöihin. Lisäksi meillä on kokemusta moduulirakentamisesta. Kohteinamme on ollut niin omakotitaloja kuin siirrettäviä koulurakennuksia moduulituotannon puolella.

Olemme tehneet LVI-suunnittelua CLT-moduuleista rakennettuihin kohteisiin. CLT-moduuleista rakennetut kohteet ovat olleet omakotitaloja, paritaloja ja luhtitaloja.

Yhteistyötä tiivistämällä pystymme palvelemaan loppuasiakasta parhaalla mahdollisella tavalla sekä kehittämään suunnittelun laatua.

LVIA-suunnitelman pitää olla paljon enemmän kuin lain edellyttämä piirros.

 

Oikein suunniteltu ja mitoitettu LVIA-tekniikka on yhteensopiva rakennustekniikan kanssa, energiatehokas ja ottaa huomioon rakennuksen käyttäjän tarpeet.

Töitämme

Panostamme asiakkuuksiin, ihmisiin ja yhteis­työ­kumppaneihin. Kehitämme toimintaa asiakkailta saatujen palautteiden perusteella ja pitämällä huolta omasta osaamisestamme. Olemme LVI-suunnittelun ja -konsultoinnin asian­tuntija­yritys. Toimimme asian­tuntijana talo­tekniikka­suunnittelussa ja monilla sen erityis­alueilla.

Miten toimimme

Asiakas kohdataan rakennus­hankkeen aikana vähintään neljästi:

 1. Lähtö­tietojen kysyminen ja lähtö­tieto­lomakkeen täyttäminen yhdessä asiakkaan kanssa
 2. Luonnos­suunnitelmien esittäminen asiakkaalle
 3. Toteutus­suunnitelmien esittäminen asiakkaalle
 4. Asiakas­palaute rakennus­työn valmistuttua

CADMATIC HVAC

Suunnittelemme kohteemme CADMATIC HVAC -suunnitteluohjelmalla, jolla voimme tuottaa kohteista niin perinteiset 2D-työkuvat kuin myös täydelliset 3D-mallit sekä tarkat määrälaskelmat.

IFC-mallinnukset

Suunnittelemme kohteemme oikeissa koroissa CADMATIC HVAC- suunnittelu-ohjelmalla. Tämä mahdollistaa IFC-mallinnuksien tekemisen. Näin varmistamme, ettei suunnitelmissamme tule yhteentörmäyksiä rakenneosien kanssa.