Insinööritoimisto Entek Oy

 

Palveleva LVI-insinööritoimisto, rakentamisen kaikissa vaiheissa


Insinööritoimisto Entek Oy on LVIAS-tekniseen suunnitteluun erikoistunut insinööritoimisto. Huolehdimme rakennuksen taloteknisestä suunnittelusta elinkaariajattelun mukaisesti.

Yritys kuuluu suomalaiseen HeatVest – konserniin. Konserni muodostuu yrityksistä, jotka toimivat kiinteistötekniikan alalla. Yhtiöitä yhdistää VISIO uudistaa ja modernisoida toimialaa. Yritykset toimivat rakentamisen kaikissa vaiheessa. 1. suunnitteluvaihe 2. rakentamisen vaihe 3. elinkaarivaihe

Insinööritoimisto Entek Oy panostaa asiakkuuksiin, ihmisiin ja yhteistyökumppaneihin. Kehitämme toimintaa asiakkailta saatujen palautteiden perusteella ja pitämällä huolta omasta osaamisestamme. Olemme LVI-suunnittelun ja -konsultoinnin asiantuntijayritys. Toimimme asiantuntijana talotekniikkasuunnittelussa ja monilla sen erityisalueilla.

Korjausrakentamisen puolella yrityksemme toimialue painottuu tällä hetkellä Pohjois-Savon talousalueelle. Uudisrakentamisen puolella kaukaisin kohde on Etelä-Afrikassa.

Olemme kasvava ja kehittyvä organisaatio, jonka taustalla on uusin tietotaito, vahva osaaminen ja jatkuva osaamisen kehittäminen. 

Insinööritoimisto Entek Oy:n laatu- ja ympäristösertifikaatit

Haluamme aktiivisesti kehittää toimitamme laatua ja ottaa aktiivisesti osaa omalta osaltamme ympäristövaikutuksiin toiminnassamme. Tästä syystä insinööritoimisto Entek Oy on tehnyt aktiivista kehittämistyötä, jonka johdosta olemme saaneet ISO14001-ympäristöjärjestelmän ja ISO 9001-laatujärjestelmän sertifikaatit.

ISO 9001 on kansainvälisesti tunnetuin laadunhallintastandardi, jonka tavoitteena on yrityksen toiminnan jatkuva parantaminen ja asiakastyytyväisyyden lisääminen.

ISO 14001 on kansainvälisesti tunnetuin ympäristöjärjestelmästandardi. Sen avulla voimme kokonaisvaltaisesti ja tavoitteellisesti parantaa Insinööritoimisto Entek Oy:n ympäristöasioiden hallintaa ja edistää näin kestävän kehityksen mukaista ajattelutapaa LVI-suunnittelussa.

Insinööritoimisto Entek Oy:n
RALA-pätevyys

RALA-pätevyys kertoo yrityksestä, että

 1. Tilaajavastuulain vaatimukset täyttyvät.
 2. Tekninen osaaminen ja resurssit on todennettu referenssikohteiden sekä henkilö- ja kalustoresurssien osalta.
 3. Vastuuvakuutuksista on huolehdittu.
 4. Tilinpäätöstiedot täyttävät lainsäädännön vaatimukset.

Insinööritoimisto Entek Oy:n laatuvaatimukset

Määritämme laadun neljän eri peruspilarin kautta. Nämä määritykset ohjaavat yrityksen laatupolitiikkaa ja ovat yrityksen missio ja visio. Vaatimukset saavutetaan hyvällä projektinhallinnalla, toiminnan järjestelmällisyydellä ja olemalla tietoinen mahdollisimman monesta erilaisesta ratkaisutavasta sekä löytämällä  asiakkaalle juuri sopiva ratkaisutapa.

ASIAKASKESKEINEN

Huolehdimme siitä, että suunnitteluratkaisu soveltuu asiakkaalle, ja kerromme, mitä etuja asiakas saa valitessaan kyseisen ratkaisun. Täytämme asiakkaan odotukset ja tavoitteet suunnitteluratkaisun toiminnassa sekä kiinnitämme huomiota suunnitteluratkaisun ja valittujen tuotteiden käyttökustannuksiin ja käytön toimivuuteen.

VALMISTUSKESKEINEN

Noudatamme taloteknisessä suunnittelussa ja tuotteiden oikeissa valinnoissa virheettömyyttä ja annettuja lähtötietoja sekä rakentamista koskevia määräyksiä ja ohjeita.

SUUNNITTELUKESKEINEN

Rakennuksen taloteknisiä ratkaisuja suunniteltaessa sekä tuotteita valittaessa kiinnitämme huomiota siihen, että valitut tuotteet ja ratkaisut vastaavat käyttötarkoitustaan ja ovat kustannuksiltaan kohtuullisia, niin hankinta- kuin elinkaarikustannuksiltaankin. Huolehdimme siitä, että asiakkaalle valitaan kaikkein kustannusoptimoiduin toteutustapa ja että vaadittu laatutaso saavutetaan.

 

YMPÄRISTÖKESKEINEN

Rakennuksen taloteknisessä suunnittelussa ja tuotteiden valinnassa kiinnitämme huomiota siihen, että rakennus on valmistuessaan ympäristöystävällinen ja energiatehokas. Lisäksi rakennuksen taloteknisiä ratkaisuja suunniteltaessa etsimme keinoja ja kerromme asiakkaalle, kuinka nykyistä tilannetta voitaisiin parantaa.

 

Asiakkaan kanssa määritelty ratkaisu toteutetaan lakien, asetusten ja rakentamista koskevien ohjeiden mukaan ja niin, että se toteutuessaan mahdollistaa hyvän rakentamistavan. Asiakkaan tyytyväisyyttä pyrimme lisäämään asiantuntijapalvelulla, hyvällä projektinhallinnalla ja toiminnan läpinäkyvyydellä. Asiakkaaseen ollaan yhteydessä projektin aikana ja sen valmistuttua.

 

 

 

Tutustu lisää henkilöstöömme ja työskentelyyn Insinööritoimisto Entekillä alta

Neemi Voutilainen

Neemi Voutilainen – LVI-suunnittelija, Insinööritoimisto Entek Oy

 

Insinööritoimisto Entekin tärkein pääoma on henkilöstö, joista pisimpään talossa ollut työntekijä Neemi Voutilainen on ollut merkittävässä roolissa yrityksen nykytilan saavuttamisessa. Haastattelimme Neemiä ja selvitimme, miten hän kokee Entekin työnantajana ja mitkä ovat yrityksen vahvuudet muihin insinööritoimistoihin nähden.

 • “Olen Neemi Voutilainen, ikää 23 vuotta ja työskennellyt Entekillä vajaan kahden vuoden ajan. Kävin Kuopiossa LVI-alan urakointi- ja suunnittelukoulutuksen ja huomasin valmistumisen jälkeen te-palveluiden avoimista työpaikoista Entekin työpaikkailmoituksen. Työpaikkana tämä vaikutti todella mielenkiintoiselta ja tässä sitä ollaan.”

Vuoden aikana on tapahtunut paljon, sillä yrityksen markkinatilanne muuttui merkittävästi vuonna 2021 ja tästä johtuen yritykselle palkattiin vielä kaksi työntekijää lisää. Kasvu tuo mukanaa kiirettä ja stressiä, mutta toisaalta mahdollistaa paljon.

 • “Entekillä on mukava olla töissä. Ilmapiiri on positiivinen, vaikka töitä onkin ollut ajoittain paljon. Työpaikkana tämä on todella kiinnostava, koska työntekijälle tarjotaan mahdollisuus kehittää itseään ja täällä pystyy etenemään omalla urallaan haluamaansa suuntaan. Näin luvattiin työhaastattelussa ja tästä syystä päädyin tänne. Lupaukset on pidetty, sillä opiskelen tosiaan nyt työn ohella Talotekniikan insinööriksi ja valmistun keväällä 2022.”

Työpäivät ovat vaihtelevia, sillä yrityksen tarjoamat palvelut ovat monipuolisia ja asiakkaat yksityisistä omakotitalon rakentajista aina suurin hankkeisiin kaupungeissa.

 • “Projektit suurenevat entisestään, joka johtaa oman osaamisen jatkuvaan päivittämiseen ja tätä olen uraltani halunnutkin. Lisäksi Entekin työkavereissa ja työnantajassa arvostan avoimuutta, positiivisuutta ja innokkuutta työpaikan kehittämiseen. On mukava ratkaista yhdessä ongelmia porukalla ja se lisää työmotivaatiota entisestään.”

Tulevaisuudessa Neemi haluaa olla mukana kasvattamassa Entekiä ja panostaa entistä enemmän myös sisäisiin prosesseihin.

 • “Haluaisin kasvattaa työpaikkaa omalla osaamisellani ja työpanoksellani, sekä kehittää henkilökunnan työmotivaatiota ja työn mielekkyyttä. Sisäisten palaverien osuutta voitaisiin lisätä, jolloin saisi vaihtelua suunnittelutyöhön suunnittelemalla yhdessä vaikkapa markkinointia. Haluaisin myös olla tukemassa Entekin laatutavoitteita, koska ne vaikuttavat merkittävästi työnantajan arvostukseen. Riittävä resurssointi, työstressin ja kiireen minimointi ja uusien ohjeiden, sekä määräysten ymmärtäminen vaikuttavat työn laatuun. Siihen me panostamme yhdessä.”

Omaksi periaatteeksi Neemi toteaa:

 • “Otan vastaan kaiken opin kehittääkseni itseäni ja pyrin kehittämään kaikkia ympärillä olevia.”
Tommi Hyvärinen

Tommi Hyvärinen, Talotekniikan Insinööri YAMK, toimitujohtaja

Vuosi 2021 on ollut Entekin historian tapahtumarikkain vuosi, sillä liikevaihdon kehitys ja työntekijöiden tuplaantuminen on antanut suuren sykähdyksen kohti yrityksen määrittämiä kasvutavoitteita. Käytännön toteuttamisesta vastaa toimitusjohtaja Tommi Hyvärinen, jonka taival yrittäjänä sai sykähdyksen entisestä työpaikastaan, jonka emoyhtiön alle perustettiin Plancom Engineering Oy. Tämän alle sitten yhdessä Placomin kanssa perustettiin Insinööritoimisto Entek Oy

 • “Ajattelin aina, että 10 vuotta suunnittelukokemusta tulee olla taustalla, jotta voin lähteä perustamaan omaa yritystä. Oman yrityksen perustaminen oli suunnitteilla siksi, että halusin lisää vastuuta, vapautta ja mahdollisuuden kehittää asioita omalla tavallani. Plancon Engineering perustajat kuitenkin ehdottivat yrittäjyyttä jo 2017 ja sillä tiellä nyt ollaan, hieman suunniteltua aikaisemmin.”

Tärkein Entekin voimavara on henkilökunta ja siihen ollaan valmiita panostamaan. Työntekijöillä onkin vapaus vaikuttaa omaan urapolkuunsa opiskelemalla haluamiansa lisäkoulutuksia työn ohella. Tommi itse ei tunnu pääsevän koulun penkiltä kulumallakaan pois ja neljännen tutkinnon hän aloitti kesällä 2021.

 • “Aloitin johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinnon, jonka tärkein pointti on henkilökunnan kehittäminen, kouluttaminen ja asiakaskohtaamisen taidot. Haluan kehittää itseäni niin yrittäjä, suunnittelupalveluiden tuottajana kuin esimiehenä. Tutkinnosta olen saanut jo vinkkejä myös ajankäytön hallinnan parantamiseen, jolloin keskitytään enemmän niihin oikeisiin asioihin. Entekille on tärkeää, että sisäisiä toimintoja kehitetään, laatua parannetaan jatkuvasti ja että yritetään löytää työntekijöille se oma tärkeä rooli töissä, johon löytyy mielenkiintoa.”

Arki on insinööritoimistossa vaihtelevaa ja samanlaisia työpäiviä ei tule vastaan. Työssä pääsee opettelemaan jatkuvasti uusia asioita. Konsernin tuki auttaa, sillä ongelmanratkaisutilanteissa voi aina soittaa jollekin ja saada vinkkejä asiaan.

 • “Työpäivääni kuuluu yleensä puheluihin ja sähköposteihin vastailu, tarjouslaskentaa, työnohjausta, etsiä tietoa, tehdä konsultointia ja tietenkin perus suunnittelua. Esimiestehtävät ja projektinhallinta kuuluvat toimenkuvaan myös. Perustan projektit ja tarkistan tarvittavat lähtötiedot ja yhteystiedot, jotta homma lähtee käyntiin. Laatujärjestelmän mukaisesti meillä on käytössä ristiintarkistus, eli käymme läpi toisten valmistuneet suunnitelmat.”

Yhteistyö eri toimijoiden kanssa on suunnittelun toteutuksessa tärkeää, sillä näin pystytään mahdollistamaan asiakkaille projektien sujuvuus.

 • “Mielestäni on tärkeää yhdessä pyrkiä kehittämään prosesseja kaikkien kannalta toimiviksi, jotta asiat pystytään tekemään laadukkaasti ja että työaikaa ei tuhlata vääriin asioihin. Turha työ ja virheet on helposti kitkettävissä pois hyvän viestinnän ja projektin vetäjän ansiosta. Tähän haluaisin itse panostaa tulevaisuudessa.”

Tulevaisuudessa on myös tarkoitus kehittää laatua ja laatujärjestelmiä. Laatujärjestelmä takaa sen, että kehitys ei pysähdy, sillä sen perusajatuksena on uusien toimintatapojen löytäminen laadukkuutta ja tehokkuutta ajatellen. Kun henkilökuntaa koulutetaan lisäksi ja saadaan tarvittavia pätevyyksiä, samalla yritys voi saavuttaa kasvutavoitteensa. Yritys ei voi siis kehittyä, jos henkilökunta ei kehity.

 • “Minulle tärkeää Entekin henkilökunnassa on se, että hommat hoidetaan huolellisesti ja asiakkaita palvellaan aina hyvin. Kysytään heti apua, jos jokin on epäselvää. Porukalla saadaan asiat aina hoidettua hyvin. Työntekijöillä ei ole tiettyä työaikaa, sillä koen joustavuuden olevan molemmin suuntaista. Haluan varmistaa vapauden myös työntekijöille, mutta niin, että työt tulevat aina hoidetuksi.”

Mottona kaikelle toiminnalle Tommi kertoo olevan tämä:

“Suunnitellaanko ensin?”


OTA YHTEYTTÄ

044 7209 065

myynti@entek.fi

Telkkistentie 7, 70460 kuopio

Me olemme tavoitettavissa!

Palvelemme sekä rakennusliikkeitä ja isännöintitoimistoja että yksityisasiakkaita. Ota yhteyttä, niin suunnitellaan teidän tarpeisiinne sopivat ratkaisut.