Insinööritoimisto Entek Oy

 

Palveleva LVI-insinööritoimisto, rakentamisen kaikissa vaiheissa


Insinööritoimisto Entek Oy on LVI-tekniseen suunnitteluun erikoistunut insinööritoimisto. Huolehdimme rakennuksen taloteknisestä suunnittelusta elinkaariajattelun mukaisesti. Toimimme osana valtakunnallisista yritysryhmittymä Plancom Oy, joka tarjoaa asiakaslähtöisiä LVIA-suunnittelupalveluja valtakunnallisesti. Pystymme tarjoamaan sähkösuunnittelut ja tarvittaessa kylmälaitesuunnittelun isoihinkin kohteisiin Plancom Oy:n sähkö- ja kylmälaitesuunnittelun yhteistyökumppaneiden kautta

Insinööritoimisto Entek Oy panostaa asiakkuuksiin, ihmisiin ja yhteistyökumppaneihin. Kehitämme toimintaa asiakkailta saatujen palautteiden perusteella ja pitämällä huolta omasta osaamisestamme. Olemme LVI-suunnittelun ja konsultoinnin asiantuntijayritys. Toimimme asiantuntijana talotekniikkasuunnittelussa ja monilla sen erityisalueilla.

Korjausrakentamisen puolella yrityksemme toimialue painottuu tällä hetkellä Pohjois-Savon talousalueelle. Uudisrakentamisen puolella kaukaisin kohde on Etelä-Afrikassa.

Olemme kasvava ja kehittyvä organisaatio, jonka taustalla on uusin tietotaito, vahva osaaminen ja jatkuva osaamisen kehittäminen. 

Insinööritoimisto Entek Oy:n laatu ja ympäristö sertifikaatit

Haluamme aktiivisesti kehittää toimitamme laatua ja ottaa aktiivisesti osaa omalta osaltamme ympäristö vaikutuksiin toiminnassamme. Tästä syystä insinööritoimisto Entek Oy on tehnyt aktiivista kehittämistyötä, jonka johdosta olemme saaneet ISO14001-ympäristöjärjestelmän ja ISO 9001-laatujärjestelmän sertifikaatit.

ISO 9001 on kansainvälisesti tunnetuin laadunhallintastandardi, jonka tavoitteena on yrityksen toiminnan jatkuva parantaminen ja asiakastyytyväisyyden lisääminen.

ISO 14001 on kansainvälisesti tunnetuin ympäristöjärjestelmästandardi. Sen avulla voimme kokonaisvaltaisesti ja tavoitteellisesti parantaa Insinööritoimisto Entek Oy:n ympäristöasioiden hallintaa ja edistää näin kestävän kehityksen mukaista ajattelu tappaa LVI-suunnittelussa

Insinööritoimisto Entek Oy:n RALA pätevyys

RALA-pätevyys kertoo yrityksestä, että

  1. Tilaajavastuulain vaatimukset täyttyvät.
  2. Tekninen osaaminen ja resurssit on todennettu referenssikohteiden sekä henkilö- ja kalustoresurssien osalta.
  3. Vastuuvakuutuksista on huolehdittu.
  4. Tilinpäätöstiedot täyttävät lainsäädännön vaatimukset.

Insinööritoimisto Entek Oy:n laatuvaatimukset

Määritämme laadun 4 eri peruspilarin kautta. Nämä määritykset ohjaavat yrityksen laatupolitiikkaa, sekä ovat yrityksen missio ja visio. Vaatimukset saavutetaan hyvällä projektin hallinnalla, toiminnan järjestelmällisyydellä ja olemalla tietoinen mahdollisimman monesta erilaisesta ratkaisutavasta, ja löytämällä juurikin asiakkaalle sopiva ratkaisu tapa.

ASIAKASKESKEINEN

Suunnittelu ratkaisun soveltuminen asiakkaalle ja mitä etuja asiakas saa valitessaan kyseisen suunnittelu ratkaisun. Täytetään asiakkaan odotukset ja tavoitteet suunnittelu ratkaisun toiminnassa, sekä kiinnitetään huomioitua suunnittelu ratkaisun, sekä tuotteiden valinnassa käyttökustannuksiin ja käytön toimivuuteen.

VALMISTUSKESKEINEN

Tavoitellaan taloteknisessä suunnittelussa ja tuotteiden oikeissa valinnoissa virheettömyyttä ja annettuja lähtötietoja, sekä rakentamista koskevia määräyksiä ja ohjeita.

SUUNNITTELUKESKEINEN

Rakennuksen taloteknisiä ratkaisuja suunniteltaessa, sekä tuotteita valittaessa kiinnitettään huomiota siihen, että valitut tuotteet ja ratkaisut vastaavat käyttötarkoitustaan ja ovat kustannuksiltaan kohtuullisia, niin hankinta kuin elinkaarikustannuksiltaankin. Asiakkaalle kaikkein kustannusoptimoidun toteutustapa huomioiden, että vaadittu laatutaso saavutetaan.

 

YMPÄRISTÖKESKEINEN

Rakennuksen taloteknisessä suunnittelussa ja tuotteiden valinnassa on kiinnitetty huomiota siihen, että rakennus on valmistuessaan ympäristöystävällinen ja energiatehokas. Lisäksi rakennuksen taloteknisiä ratkaisuja suunniteltaessa on etsittävä keinoja, sekä informoitava asiakasta, kuinka voitaisiin nykyistä tilannetta parantaa.

 

Asiakkaan kanssa määritelty ratkaisu toteutetaan lakien, asetusten ja rakentamista koskevien ohjeiden mukaan ja niin, että se toteutuessaan mahdollistaa hyvän rakentamistavan. Asiakkaan tyytyväisyyttä pyrimme lisäämään asiantuntijapalvelulla, hyvällä projektin hallinnalla ja toiminnan läpinäkyvyydellä. Asiakkaaseen ollaan yhteydessä projektin aikana ja sen valmistuttua.

OTA YHTEYTTÄ

044 7209 065

myynti@entek.fi

Telkkistentie 7, 70460 kuopio

Me olemme tavoitettavissa!

Palvelemme rakennusliikkeitä ja isännöintitoimistoja kuin myös yksityisiäkin. Ota yhteyttä, niin suunnitellaan teidän tarpeisiin sopivat ratkaisut.