Taloudellinen loppuselvitys

Kun jälkitarkastukset on pidetty ja havaitut virheet tai puutteet korjattu, tehdään taloudellinen loppuselvitys.  Jossa käydään läpi työnaikana tulleet lisä-/muutostyöt ja mahdolliset hyvitykset mitä urakoitsijan toimista on tullut

Taloudelliset erimielisyydet tulisi ratkaista työmaan aikana aina ennen seuraava työmaakokousta.

Takuuaikaset tarkastukset

Jos takuu aikana ilmenee virheitä, on tilaajalla velvollisuus ilmoittaa niistä viipymättä urakoisijalle kirjallisesti. Urakoisijan on velvollisuus korjata virheet mahdollisimman pian elleivät virheet ole niin pieniä, että ne voidaan jättää odottamaan takuu tarkastuksien korjauksia.

Takuuaika on yleensä kaksi (2) vuotta. Poikkeuksen muodostavat vedeneristystyöt ja -aineet, joille voi tarjousasiakirjoissa vaatia kymmen (10) vuoden takuun.

Ylläpito

Kaikki hankeen dokumentit koottaan yhteen paikkaa ( ja kopio toiseen paikkaan) ja dokumentteja pidetään yllä tästä eteenpäin aina, kun muutoksia tulee.

Tähän päätyy Insinööritoimisto Entek Oy;n blogisarja putkiremontti.

Blogiteksti on referoitu Rakennustieto Oy kustantamasta ”Hallittu putkiremontti”, joka on painettu Tampereella 2008