Tontilla ja talon paikalla on suuri vaikutus asumismukavuuteen ja lämmitykseen sekä kesällä viilentämiseen. Tontin koko, auringon ja tuulen vaikutus, kaavamääräykset ja maaperän laatu vaikuttavat rakentamiseen. Nämä asiat kannattaa ottaa huomioon, kun tekee talon pohjapiirrosta ja LVI-suunnitelmaa.

Kun rakennetaan kunnan kaavoittamille tonteille taajamaan, kunnallistekniikka on jo usein valmiina. Kaavamääräyksissä ja velvoitteissa voidaan määrätä muun muassa seuraavia asioita: seinien ja vesikaton materiaalit, katon kaltevuus, harjan suunta, ikkunoiden koko ja talon muoto. Ajotien paikka eli tonttiliittymä on myös ennalta määritelty. Haja-asutusasutusalueille rakentaessa tarvitaan yleensä erillinen suunnitteluratkaisu ja/tai poikkeamispäätös ennen rakennusluvan hakemista.


Auringon ja tuulen vaikutus


Jos kaavassa määritellään tarkasti katon harjan suunta ja ikkunoiden koko, huoneiden sijoittelulla voidaan vaikuttaa suuresti asumisviihtyvyyteen. Makuuhuoneet kannattaa sijoittaa pohjoisen tai idän puolelle. Silloin aurinko ei pääse kuumentamaan huoneita kesäisin ja jäähdytystä ei välttämättä tarvita kuin kovimpien helteiden aikaan. Isot ikkunat kuumenevat helteellä paljon. Nykyisin on onneksi tarjolla energiatehokkaita jäähdytyslaitteita ja ikkunoiden aurinkosuojauskeinoja.
Valoisuutta tarvitsevat oleskelu- ja työskentelytilat kannattaa sijoittaa etelä- ja länsipuolelle.
Onko tontilla tai tontin vieressä kasvillisuutta, muita rakennuksia tai mäkiä? Aurinkoiseen, tyyneen ja lämpimään paikkaan sijoitettu talo säästää lämmitysenergiaa. Aukeilla paikoilla suuri tuulen nopeus voi nostaa lämmityskustannuksia.
Hyvin harkittu paikka tontilla voi siis vaikuttaa talon lämmitys- ja jäähdytyskustannuksiin sekä asumismukavuuteen.


Maaperän vaikutus


Tasainen peltotontti, jonka maalajeina ovat savimaa ja siltti, on yleinen rakennuspaikka. Usein nämä tontit vaativat sen, että omakotitalon kohdalle tehdään painopenkka hiekasta tai sorasta. Suuremmat rakennukset vaativat paalutuksen. Tasainen hiekkamaan tontti on helpompi rakennuspaikka.
Kallioinen tontti on vaativa paikka rakentaa, koska se usein vaatii louhintaa. Putkien eristäminen pitää tehdä erittäin huolella, etteivät ne jäädy talvella. Putkien viereen voidaan joutua asentamaan lämmitys- eli sulanapitokaapeli. Putket louhitaan usein kallioon, mutta ne voivat myös kulkea talon ja kallion välissä olevassa tilassa. Kallion päällä kulkevat putket naamioidaan maa-aineksella rakennuksen ulkopuolella.
Pelto- ja hiekkatonteilla vesijohdot ja viemärit asennetaan roudattomaan syvyyteen jäätymisen ja routavaurioiden välttämiseksi.


LVI-suunnitelma hyvissä ajoin valmiiksi


Perustus- ja sähkösuunnittelu on aloitettava hyvissä ajoin ennen maatöiden aloittamista. Myös LVI-suunnitelman asemapiirros on oltava valmiina, koska pitää tietää mitä putkia ja johtoja tontille tulee ja mistä ne kulkevat. Teknisen tilan paikka ja laitteiden asettelu tilaan on tärkeä huomioitava asia.

Me olemme palveleva LVI-insinööritoimisto, ja palvelumme kattavat rakentamisen eri vaiheet. Huomioimme asiakkaan tarpeet ja autamme jo varhaisessa vaiheessa asiakasta valitsemaan järkevimmät ratkaisut.