Urakkasuorituksen seuranta

Urakan aikana pidetään työmaakokouksia kohteesta riippuen 1-4 viikon välein, sekä pidetään yllä minimissään lainvaatimia tarkastusasiakirjoja.

Käyttöönotto

Vesijohtojen ja viemäreiden uusimisessa otetaan tilat käyttöön välittömästi, kun niitä voidaan käyttää.

Käyttöönottoon kuuluvat myös käytönopastus ja huoltokirjan laadinta ja täyttö. Käyttöönotto ei ole sama kuin urakan vastaanotto, vaan näin urakkasuoritus otetaan vastaan pala palalta.

Urakan vastaanotto

Urakkasuoritus tarkastetaan ennen vastaanottotarkastusta. Tarkastuksen tekee päävalvoja yhdessä muiden valvojien ja urakoitsijoiden kanssa. Tarkastuksesta laaditaan virheluettelo. Virheluettelo pyydetään myös osakkailta ja käyttäjiltä oman huoneistonsa ja yhteisien tilojen osalta.

Ennen vastaanotto tarkastus virheet kartoitetaan ja korjataan.

Vastaanottotarkastus alkaa, kun jompikumpi osapuoli sitä pyytää (yleensä urakoitsija). Vastaanottotarkastus on aloitettava 14 vuorokautta siitä, kun sitä on pyydetty.

Urakkasuoritus otetaan vastaan, jos virheet ovat niin, vähäisiä etteivät estä käyttöönottoa.

Vastaanottotarkastuksessa huomatut virheet tulee korjata ennen jälkitarkastusta, joskus joudutaan pitämään useampia jälkitarkastuksia enne kuin kaikki virheet on löydetty ja korjattu.

Jälkitarkastuksesta sovitaan viimeistään vastaanottotarkastuksessa. Jälkitarkastuksista pidetään pöytäkirjaa.

Blogiteksti on referoitu Rakennustieto Oy kustantamasta ”Hallittu putkiremontti”, joka on painettu Tampereella 2008