Rakentaminen ja valvonta

Aloituskokous hankkeeseen ryhtyvän on sovittava rakennusvalvonta viranomaisen kanssa aloituskokouksen ajankohdasta ja kutsuttava kokous koolle riittävän ajoissa ennen rakennustöiden aloittamista.

Aloituskokouksessa tulee olla paikalla rakennuttajan/tilaajan edustaja, pääsuunnittelija ja vastaava työnjohtaja.

Rakennusvalvonta viranomaisen on aloituskokouksessa varmistuttava, että rakennushankkeeseen ryhtyvällä on riittävät edellytykset varmistaa työnlaatu.

Rakennustyön tarkastusasiakirja

Työmaan vastuu henkilöt kuittaavat työvaihetarkastukset tarkastusasiakirjaan rakennustyön laadun varmistamiseksi.

Vastaava työnjohtaja, KVV-vastaava, IV-vastaava ja sähköteknisten töiden vastaajan tulee pitää työmaalla tarkastus asiakirjaa. On myös yleistä, että päävalvoja pitää omaa tarkastusasiakirjaa ja huolehtii sen avulla, että kaikki työvaiheet tulevat tarkastetuksi.

Ilmoitus vakuutus yhtiöön

Vesijohtojen ja viemäreiden uusimistyöt aiheuttavat kiinteistölle ylimääräisen vahinkoriskin, minkä vuoksi niistä tulee aina ilmoittaa hyvissä ajoin ennen töiden aloittamista vakuutusyhtiöön. Vakuutusyhtiölle ilmoitetaan kirjallisesti töiden pääasiallinen sisältö, urakoitsijan nimi, urakkasumma ja -aika.

Blogiteksti on referoitu Rakennustieto Oy kustantamasta ”Hallittu putkiremontti”, joka on painettu Tampereella 2008