Linjasaneeraus eli putkiremontti on usein taloyhtiön kallein ja pitkäkestoisin korjausurakka. Taloyhtiön käyttövesi- ja viemäriputket pitää uusia 40 – 60 vuoden iässä, jotta pahimmilta vahingoilta vältyttäisiin. Vuotoriski kasvaa ajan kuluessa, joten on hyvä valmistautua tulevaan ja tehdä linjasaneeraus hyvissä ajoin.

Isännöitsijän tehtävänä on yhdessä hallituksen kanssa huolehtia taloyhtiön kiinteistön arvon säilymisestä ja pitää huolta rakennuksen kunnosta pitkällä tähtäimellä. Siksi myös rakennuksen vesi- ja viemärijohtojen kuntoa on tarkkailtava.


Teetä kuntoarvio asiantuntijalla säännöllisesti


Ensimmäinen kuntoarvio on hyvä tehdä kymmenen vuotta asuinkerrostaloin valmistumisen jälkeen. Kuntoarvion perusteella laaditaan pitkän tähtäimen suunnitelma seuraavaksi 10-20 vuodeksi. Ensimmäisestä kuntoarviosta on mahdollista työstää myös kymmenvuotistakuutarkastuksien puutelista. Kuntoarvio tulisi päivittää noin viiden vuoden välein. Kuntoarvion ero kuntotutkimuksen erona voidaan pitää, että kuntoarviossa ei avata rakenteita vaan tutkitaan kiinteistö silmämääräisesti.

Ylläpidä huoltokirjaa

Maankäyttö- ja rakennuslaki 132/1999 edellyttää, että uusille rakennuksille tehdään huoltokirja. Huoltokirja on tehtävä myös, jos pysyvään asumiseen ja työskentelyyn tarkoitetussa kiinteistössä tehdään rakennusluvan varaisia muutoksia. Vesivahinkohistoriat tulee kirjata huoltokirjaan. Hyvin ylläpidetty huoltokirja keventää hankesuunnitteluvaiheen toimintaa ja helpottaa päätösten tekemistä.

Teetä ennen putkiremonttia perusteellinen kuntotutkimus

Kun varsinainen linjasaneeraus näyttää ajankohtaiselta putkiston iän tai putkivuotojen perusteella, kannattaa teettää putkiston tarkempi kuntotutkimus. Vesijohtojen kunnosta saa yleisen kuvan röntgenkuvien avulla. On tärkeää, että kuvia otetaan paljon sieltä mistä niitä on mahdollista kuvata, koska seinien ja lattioiden sisällä olevia putkia ei päästä kuvaamaan. Viemäreiden kunnosta saa käsityksen, kun pohjaviemäri kuvataan videolle ja pystyviemäreille tehdään riittävä määrä ultraäänimittauksia. Konsultti arvioi kuntotutkimuksen tutkimuksen tulosten perusteella ja omalla asiantuntijuudellaan, millä aikavälillä putket olisi hyvä uusia.

Kun putkiremontti käynnistyy, huolehdi, että hanke sujuu hallitusti

Päätöksen taloyhtiön remonteista tekee yhtiökokous. Hallitus ja isännöitsijä ottavat yhdessä selvää suunnitteluun, rakennuttamiseen ja valvontaan liittyvistä asioista. Linjasaneerauksen sujuva eteneminen edellyttää myös asiantuntevan ja osaavan projektipäällikön palkkaamista. Henkilö kannattaa palkata jo hankesuunnitteluvaiheessa. Olet aktiivinen toimija prosessissa, joten huolehdi siitä, että sinulla on tarvittavat resurssit käytössäsi.

Insinööritoimisto Entekilta saa apua linjasaneerauksiin ja niihin valmistautumiseen. Meillä on alan uusin tietotaito, ja yhteistyöverkoston avulla hoidamme myös isommat hankkeet. Teemme esimerkiksi kiinteistöjen talotekniikan tilasta puolueettomia kuntoarvioita taloyhtiölle. LVI-taloteknisen kuntoarvioraportin avulla hahmotat selkeästi, mitä eri LVI-tekniikan kehityskohtia kiinteistössä on tulevaisuudessa.


Ota yhteyttä! Katsotaan yhdessä sopiva ajankohta taloyhtiösi kuntoarviolle.