Taloyhtiön energiatarkastus

 Taloyhtiön energiatarkastus on kevyt ja edullinen taloyhtiön energiaselvitys, joka perustuu LVI-asiantuntijan kiinteistöllä suorittamaan kiinteistökierrokseen, mittauksiin ja toimintakokeisiin sekä energiankulutuksen analysointiin kulutusseurannan pohjalta. Taloyhtiö saa raportin tehdyistä havainnoista sekä ehdotuksia jatkotoimenpiteistä.

Tutustu asiaan tarkemmin Motivan sivuilta, jossa palvelun kuvaus on esitetty tarkemmin ja laajeminen. https://www.motiva.fi/koti_ja_asuminen/taloyhtiot/taloyhtion_energiatarkastus

Taloyhtiön energitarkastuksen toteutus

 • Yhteyden otto ja taloyhtiön tietojen lähetäminen Entekille
 • Ajan kohdan varaaminen (huom. väh 3 viikkoa etukäteen, mikäli käydään asunnoissa)
 • Suoritetaan tarkastus
 • Toimitetaan raportti tarkastuksesta tilaajalle

Energiatarkastuksen hinnat alkaen:

850 €

sis.alv 24 %

Pohjois-Savo

Kuopion kaupunki tarjoaa puolueetonta energianeuvontaa asukkaille, kunnille sekä pk-yrityksille koko Pohjois-Savon alueella. Neuvonnan puitteissa tiedotetaan alueen kuntia ja pk-yrityksiä energiatehokkuussopimuksista ja niihin liittymisen hyödyistä sekä toteutetaan kuluttajille suunnattua energianeuvontaa.

 

Energianeuvojat:
Mari Turunen, mari.turunen@kuopio.fi, puh. 044 718 2870

Petri Lehtinen, petri.lehtinen@kuopio.fi, puh. 044 718 2187
Lydia Luoma-aho, lydia.luoma-aho@kuopio.fi, puh. 044 718 2150

Energianeuvonta taloyhtiöiden tukena

Energiaviraston rahoittama energianeuvonta neuvoo taloyhtiöitä  energia-asioiden edistämisessä. Energianeuvoja esimerkiksi voi käydä taloyhtiön hallituksen kanssa läpi energiatarkastusraportin sisältöä ja suosituksia ja antaa lisätietoa energiatehokkuuden parantamisen mahdollisuuksista. Energianeuvojien webinaareissa ja infotapahtumissa käsitellään kiinteistönpitoon ja asumiseen liittyviä asioita.

Lisätietoja voit kysyä oman alueesi energianeuvojalta.

Energiatarkastuksen sisältö

Taloyhtiön energiatarkastus sisältää pääsääntöisesti yhden rakennuksen tarkastelun.

Vähimmäissisältöä sovelletaan kohteessa olevien teknisten ratkaisujen, kuten lämmitysmuodon ja lämmönjakotavan mukaan.

Alla avattuna energiatarkastuksen sisältöä lyhyeasti.

Lämmitysjärjestelmä

 • Lämmönjakohuoneen (LJH) alaskeskuksen tarkastus
 • Säätökäyrien asettelujen tarkistaminen ja mahdollisen muutostarpeen arviointi
 • Kaukolämmön säätöventtiilien toimintakokeet
 • Kaukolämmön siirtimien toimintakunnon tiiviyden varmistaminen (ettei levylämmönsiirtimissä ole vuotoa)
 • Paisunta-astioiden esipaineiden arvioiminen ja riittävän esipaineen varmistaminen kiinteistön tarpeeseen nähden
 • Hälytysrajojen oikeellisuuden varmistaminen ja lämmitys- ja käyttövesiverkostojen oikeiden painetasojen määrittely
 • Pumppujen toiminta ja kunto
 • Kaukolämpöveden jäähtymä
 • Mittareiden toiminnan tarkastus
 • Öljylämmityskohteissa savukaasuanalyysi käynnissä olevasta kattilasta

Ilmanvaihto

 • Käyntiaikojen vastaavuus kiinteistön käyttöaikoihin tilojen ja palvelualueiden osalta
 • Pakkokytkentöjen tarkastaminen toimintakaavion perusteella
 • Jälkilämmityspatterin säätöventtiilin toiminta
 • IV-koneiden yleinen puhtaus, suodattimien puhtaus ja suodatintyypit
 • Puhaltimien kunto ja mahdollinen laakerointitarve, kiilahihnakäyttöjen tarkistaminen (jos on)
 • Lämmöntalteenotto toiminnan tarkastus
  • Rakennuksissa, joissa on huoneistokohtainen ilmanvaihtokone, tarkastelu tehdään vähintään kahteen IV-koneeseen.

Vesi

 • Vesijohtoverkon painetason ja lämpimän käyttöveden sekä kierron paluulämpötilan tarkastaminen.

 • Selvitetään tarve paineenalennusventtiilin käytölle.

Energian- ja vedenkulutus

 • Lämmön, sähkön ja veden kulutustasot ja trendit sekä vertailu vastaavien kiinteistöjen kulutustasoon (esimerkiksi RT 103003 Asuinkiinteistön kuntoarvio, kuntoarvioijan ohje).

Valaistus

Yleisten tilojen valaistuksen toiminnan tarkastaminen:

 • Valaistuksen ohjaukset ja tarpeenmukaisuus.
 • Mitä suuruusluokkaa on valaistuksen osuus kiinteistösähkön kokonaiskulutuksesta (piha ja kiinteistön yleiset tilat).
 • Valaistuksen tekninen käyttöikä.
 • Soveltuuko nykyisiin lamppuihin LED-valaistus vai kannattaako valaistusjärjestelmä saneerata kokonaan.

Raportointi

 • Huomautusten tekeminen havaituista vioista ja puutteista
 • Toimenpide-esitykset (käyttötekniset toimenpiteet ja investoinnit)
 • Suositeltavat lisäselvitystarpeet toimenpiteistä, joilla taloyhtiöllä on todennäköisesti potentiaaliset mahdollisuudet parantaa energiatehokkuutta, mutta jotka vaativat lisäselvitystä.
 • Suuntaa-antava arvio taloyhtiön mahdollisuudesta hyödyntää energia-avustusta (pohjautuen rakennuksen alkuperäiseen lämmitysmuotoon ja tehtyihin remontteihin) – ei sisällä avustuksen hakuun tarvittavia laskelmia.
OTA YHTEYTTÄ

OTA YHTEYTTÄ

044 7209 065

myynti@entek.fi

Telkkistentie 7, 70460 kuopio

Me olemme tavoitettavissa!

Palvelemme rakennusliikkeitä ja isännöintitoimistoja kuin myös yksityisiäkin. Ota yhteyttä, niin suunnitellaan teidän tarpeisiin sopivat ratkaisut.